Agiri interesgarriak

Arautegia

Emakumeen aurkako Era Guztietako Bereizkerien Desagerpenari buruzko Nazio Batuen Konbentzioa
Ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea (4/2005 Legea)
Ikusi
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea aldatzen duen otsailaren 16ko 3/2012 Legearen osteko Testu Bateratua eta Emakunderen Sorrerari buruzko Legea
Ikusi
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako (2007/03/23ko BOE)
Ikusi
6/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 1ekoa, enpleguan nahiz okupazioan emakumeek eta gizonek tratu eta aukera berberak dituztela bermatzen duten premiazko neurriei buruzkoa
Ikusi
901/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, berdintasunerako planak zein haien erregistroa arautzen dituena eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua aldatzen duena
Ikusi
902/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, emakumeen eta gizonen soldata-berdintasunari buruzkoa
Ikusi
Istanbulgo Hitzarmena
Ikusi

Txostenak eta gidaliburuak

Industriako sektore estrategikoetako soldata-arrakalari buruzko azterlana: arrazoiak, estrategiak eta aurre egiteko neurriak (CEBEK 2021)
Ikusi
Estrategiei buruzko azterlana, garraioaren sektorean eta antzeko sektoreetan genero-arrakala murrizteko (CEBEK 2021)
Ikusi
Emakume enpresari eta zuzendariek Bizkaiko enpresetako gobernu-organoetan eta, horren ondorio zuzenez, enpresarien erakundeetako gobernu-organoetan duten partaidetzaren eraginari buruzko azterlana (CEBEK 2016)
Ikusi

Zer eskaintzen dugun

Jarduerak

Aintzatespena

Enpresan Bardin saria

Bat egin!

Berdintasun foroa

Agiri interesgarriak

Arautegia, txostenak eta gidaliburuak