Ezinbestekoa da berdintasuna sustatzen duen enpresa-kulturaren aldaketan lan egitea

Gaur egun, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren arloko arautegi zabala dago, eta, bertan, lanaren arloko berdintasuna suspertzeko betebeharrak zehazten dira.

Edonola ere, nabarmendu egin beharra dago ustezko berdintasun horretatik urrun-urrun gaudela. Alde horretatik, egiaztatuta dago emakumeek lan-arloan duten partaidetzak gora egin badu ere, aldi berean ez dela gorakada proportzionalik egon zuzendaritzako goi-karguetan dauden eta erabakitzeko gaitasuna duten emakumeen artean.

Hori dela eta, honako helburu hauek zehaztu ditugu:

Bizkaiko enpresek genero-berdintasunaren aldeko konpromiso handiagoaren inguruko sentsibilizazioa sustatzea, bere garrantzia agerian jartzea eta kezka hori zuzendaritzako taldeetan sartzea.
Etorkizunean gure erakundeko gobernu eta ordezkaritza organoetan parte hartu ahal izango duten emakumeak erakartzea.

Zer eskaintzen dugun

Jarduerak

Aintzatespena

Enpresan Bardin saria

Bat egin!

Berdintasun Foroa

Agiri interesgarriak

Arautegia, txostenak eta gidaliburuak